v předprodeji: 180 Kč
na místě: 220 Kč

Týden před představením již není možné vstupenky rezervovat

Duo Beautiful Strings

Turnovský hudební večer

Spojení houslí a harfy dokáže vykouzlit nevšední variace transkripcí známých skladeb i původních děl pro tyto nástroje. Zvláště, když na housle hraje členka Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Monika Urbanová Růžičková a na harfu Hedvika Mousa Bacha.

Program bude čistě klasický z díla B. Smetany, A. Vivaldiho, F. Chopina a dalších známých skladatelů.

Autor fotografie: Daniel Havel