V předprodeji: 250 Kč
Na místě: 320 Kč

Vstupenky není možné rezervovat.

Městské divadloTurnovský hudební večer

Smyčcové kvarteto IMUZA Company

Turnovský hudební večer

Smyčcové kvarteto ve složení Jana Kubánková a Anna Romanovská (housle), Kateřina Lískovcová (viola) a Balázs Adorján (violoncello) vystoupí s programem zaměřeným na moderní vážnou hudbu.

Steve Michael Reich je jedním z nejvýznamnějších autorů současnosti. Ikonické dílo Different Trains pro smyčcové kvarteto a magnetofonovou pásku symbolicky ztvárňuje cesty vlaky v období 2. světové války, před a po ní. Reich sám řekl: „V letech 1939 - 1942 jsem se svou chůvou cestoval vlakem po USA, bylo to vzrušující a roman-tické. Když se ale ohlédnu zpátky, uvědomuji si, že kdybych tehdy žil v Evropě, tak bych jako Žid jezdil úplně jinými vlaky“.

Ve své skladbě využívá zvukovou stopu s autentickými hlasy pamětníků přeživších holocaust, ale i dobových nahrávek vlakových hlášení. V druhé části programu zazní světová premiéra smyčcového kvartetu skladatele, klavíristy a dirigenta, turnovského rodáka Martina Hyblera. Ten je autorem mnoha opusů současné hudby, zahrnující tvorbu pro sólové nástroje, komorní soubory až po velká symfonická díla. Pro svou stylovou všestrannost a melodický cit je též vyhledávaným aranžérem. Jeho skladby zazně-ly na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí. Za všechny jmenujme festivaly Pražské jaro, Pražské premiéry, Silk Sound Road v Biškeku nebo festival Klagenspuren v Innsbrucku.