v předprodeji: 210 Kč
na místě: 250 Kč

Týden před představením již není možné vstupenky rezervovat

Covert Ensemble

Turnovský hudební večer

Covert Ensemble je název hudebního partnerství saxofonistů Dave Camwella (USA) a Kateřiny Pavlíkové, které začalo na začátku roku 2021 a vyústilo ve více než 25 výjimečných a jedinečných aranží populární vážné hudby od J. S. Bacha až po současné skladatele.

Pro tuto sezónu vytvořili jedinečný program v triu s klavíristou a skladatelem Martinem Hyblerem, který obsahuje skladby A. Dvořáka, M. Hyblera a dalších autorů.