v předprodeji: 210 Kč
na místě: 250 Kč

Týden před představením již není možné vstupenky rezervovat

Městské divadlo

Bohemia balet

Turnovský hudební večer

Baletní soubor Taneční konzervatoře hl. m. Praha, založené jen pár měsíců po válce, prezentuje výsledky svých žáků pravidelně už od samého počátku své existence; jejich první veřejné vystoupení se konalo už v roce 1949. V Turnově soubor vystoupil poprvé se ztvárněním Orffovy skladby Carmina Burana a rázem si získal přízeň publika.

Mladistvý elán tanečníků i zasvěcený výklad ředitele prof. Jaroslava Slavického jistě zaujme i tentokrát.