v předprodeji: 180 Kč
na místě: 220 Kč

Týden před představením již není možné vstupenky rezervovat

Wallingerovo kvarteto

Turnovský hudební večer

Brněnské Wallingerovo kvarteto zahraje oba Smetanovy kvartety - Smyčcový kvartet č. 1 E moll „Z mého života“ (1876), který je asi nejvýznamnějším komorním dílem tohoto hudebního génia. Druhým je Smyčcový kvartet č. 2 D moll (1882–83), v němž se už zračí skladatelova choroba, která mu dovolovala komponovat jen v krátkých časových úsecích.

Zkratkovitost a melodická zhuštěnost díla současně předjímá kompoziční styl 20. století a působí tak nezvykle moderně.