V předprodeji: 360 Kč/390 Kč
Na místě: 460 Kč

Vstupenky není možné rezervovat.

Městské divadloAbonentní divadlo+

Plovárna

Bratři v tricku

Nechte na sebe dýchnouti atmosféru časů minulých, kdy muži pečovali o své zdraví a tělesnou čistotu v říčních lázních. Nerobíce věcí užitkových, trávili i seberozmarnější léta v tvůrčí zahálce, rozmlouvajíce nad tématy světotvornými.

Ve chvíli, kdy na prkna plovárenská zavítá dívka povahy nadmíru jemné, rozbíhá se děj a není v ničí moci, aby jej zadržel. K ďasu!

Svět, který uvidíte, jest z hravosti, neboť hra předchází před činy. A jelikož příchylnost dvou pohlaví jest starší nežli skály a moře, stává se hra zbraní v líté při o dívčí přízeň. Představení je volně inspirováno novelou Rozmarné léto Vladislava Vančury. Poetiku tohoto autora převádí s lehkostí a jemnou groteskou do pohybové humoresky, v níž využívá cirkusových disciplín – žonglování, provazochodectví a párové akrobacie.

Koncepce a režie: Veronika Riedlbauchová
Scénografie: Marianna Stránská
Světelný design: Šimon Kočí

Účinkují: Adam Jarchovský, Václav Jelínek a Kristýna Vlčková

Délka představení: 1 hodina bez přestávky