Výroční Open air Společnosti bloumající veřejnosti