Ve stodole u slepic

Turnovský soubor Nakafráno ve své nejnovější hře žánru "teátrnovela" Ve stodole u slepic.