Fotoklub Safír zve na další fotografickou výstavu

Od 5/12 můžete ve Foyer Střelnice vidět další fotografickou výstavu členů Fotoklubu Safír Turnov s názvem Klikatými cestami. Mezi vystavujícími jsou Jiří Stránský, Břetislav Jansa nebo Alena Novotná. Výstava potrvá do 6/2 2024.

O fotoklubu
Traduje se, že se turnovští fotografové scházeli k výměně zkušeností již krátce po první světové válce. Tato aktivita přetrvala s několika přestávkami až do padesátých let, kdy patronát nad fotografy a filmaři převzal tehdejší národní podnik Dioptra Turnov. O málo let později se skupina rozdělila na filmovou a fotografickou sekci a přešla pod Okresní kulturní středisko. Fotografové stáli v roce 1961 u zrodu mapového okruhu Český ráj.

V roce 1970 se fotoklub osamostatnil a již pod názvem Safír založil Turnovský mapový okruh. Tehdy se stal jeho vedoucím Jiří Baudyš, který se staral, aby činnost kroužku alespoň neoficiálně dále pokračovala. Kontinuita organizované amatérské fotografie v tomto regionu tak v tomto období nebyla přerušena.

Do jisté míry zlomovým se stal rok 1979, kdy se ujal vedení Karel Kulhavý, který kolem sebe seskupil skupinku několika nadšených fotografů-amatérů, aby se společně pokusili oživit dlouholetou tradici fotoklubu v Turnově. Scházeli se celý rok kde se dalo, někdy i v bytech jednotlivých členů. S přibývajícími zkušenostmi se zvyšovaly i úkoly, které si kladli. To už vyžadovalo mít zřizovatele, který by mohl poskytnout jak místnost pro schůzky a také minimální technické a finanční zázemí. Fotoklub vstoupil pod JKP a vedení se ujali Břetislav Jansa a Ladislav Randák.V roce 1981 klub vyhlásil 1. ročník fotosoutěže věnované krajinářské fotografii nazvané ,,CHKO Český ráj ve fotografii" později jako Zemský ráj pro autory z celé Evropy. Tuto soutěž od 16. ročníku podporovalo Ministerstvo životního prostředí. Po 18.ročníku se často měnili páni ministři a podpora soutěže pro nepochopení tím zanikla.

Od roku 1993 působí fotoklub jako samostatné sdružení s právní subjektivitou. Od téhož roku provozovalo ve vlastní režii v pronajatých prostorech muzea Českého ráje v Turnově Galerii Safír, kde se představilo více než 300 našich i zahraničních autorů. Řádnými členy jsou také fotografové ze Švédska, kteří navštěvují Turnov a svými pracemi se účastní společných výstav a soutěží. O členství projevili zájem i další zahraniční fotografové.

Fotoklub je spoluzakladatelem Kontaktu - sdružení fotografů Euroregionu Nisa, kde se aktivně podílí na jeho činnosti. Do jeho vedení byl na první ustavující valné hromadě zvolen předseda turnovského Safíru Břetislav Jansa. Nyní organizuje fotoklub výstavy na Střelnici a v hale nádraží Turnov. To ale nejsou jediné prostory kde vystavují. Aktivně se podílí na výstavách v rámci ČR a Euroregionu Nisa.Od poloviny letošního roku vystavuje fotoklub ve výloze v Hluboké ulici v Turnově. Převážně jde o vítězné fotografie z měsíčních klubových soutěží. Mimo této činnosti si členové fotoklubu dávají pro zpestření úkoly. Pokud se zadaří, tak z toho vzniknou i výstavní kolekce jako je například tato na téma „Klikatými cestami“. Každý z členů pojal toto téma po svém.

Plakát ke stažení