Dnes velké dílo šťastně dokonáno! Znělo před 150 lety turnovským divadlem

Bylo třetím kamenným divadlem v Čechách. Za jeho vznikem stála vzácná dohoda místních finančníků a umělců. Funguje dodnes a na jeho prknech jsou k vidění krásné a zajímavé kousky. Městské divadlo v Turnově letos slaví významné jubileum a do budoucnosti vzhlíží s nadějí a touhou dostavby.

Budovu, která byla stavěna podle plánů Prozatímního divadla v Praze, slavnostně otevřela 15. února 1874 hra Obžinky. Předcházel jí proslov přednesený ředitelem turnovských divadelních ochotníků Jaroslavem Svobodou. Turnov je jedním z mála českých měst, kde se divadlo v podobě lidových pašijových her hrálo už v 18. století. Ochotnický spolek byl ustanoven v roce 1869 a od té doby zdejší ochotnické divadlo vzkvétá a je stále velmi živé.Ihned po otevření divadla začaly do Turnova přijíždět různé české divadelní společnosti, které plně využívaly možnosti hrát ve výjimečně komfortním prostředí, kterého se jim v jiných městech nedostávalo. Také v současnosti přijíždí do Turnova spousta umělců se svými zajímavými kusy. „Naším cílem je, aby si každý divák přišel na své, a proto se snažíme zařazovat do programu divadla co nejvíce uměleckých forem. Stejně tak myslíme i na nejmenší diváky a i pro ně hledáme stále nové a jiné formy divadla,“ vysvětluje dramaturgyně Městského divadla v Turnově Eliška Slováková.

Na jevišti turnovského divadla je možné kromě jednotlivých představení zhlédnout také několik přehlídek a festivalů. Více než 30 let se zde koná loutkářská přehlídka Turnovský drahokam, dále klání dětských soborů Turnovský štěk a Modrý kocour (od roku 2022 Žlutomodrý kocour). Tento čtyřdenní divadelní festival letos oslaví již 28. narozeniny.

Na 150. narozeniny turnovského divadla mysleli letos také organizátoři Městského plesu, který nesl podtitul Co všechno umí divadlo? Jeho třináctý ročník zaplnili milovníci divadla, tance a zajímavého programu do posledního volného místa. Výtěžek plesu putoval na činnost dramatických souborů při turnovských základních školách.

A jaké jsou vize do budoucna? Ačkoliv bylo divadlo v době svého vzniku velmi moderní, dnešní doba má nároky, kvůli kterým by potřebovalo rekonstrukci, nebo lépe řečeno dostavbu. „Zdaleka nejde jen o nedostatečné zázemí pro diváky, jako jsou šatny, bar či toalety. Budoucnost divadla spočívá v možnosti uvádět jeho nové formy, které se do klasického kukátkového prostoru nehodí. Před 150 lety se Turnované zachovali vyloženě prorocky. Kéž bychom dokázali něco podobného, jako kdysi oni,“ říká jednatel Kulturního centra Turnov David Pešek.Projekt dostavby divadla byl v roce 2020 velmi blízko své realizaci. Tu však nakonec zhatila pandemie nemoci covid-19. V roce 150. výročí jeho vzniku je však tento projekt znovu na stole a živý. Stavební povolení je stále platné a dostavba je tak „jen“ otázkou peněz.